21 magnetyzujących nagłówków

Lista 21 najpotężniejszych nagłówków w historii copywritingu, które możesz zmodelować i wykorzystać na własne potrzeby.

1. How To Win Friends And Influence People

Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi

2. A Little Mistake That Cost A Farmer $3000 A Year

Mały błąd, który kosztował farmera 3000 $ rocznie

3. Do You Make These Mistakes In English

Czy popełniasz te błędy …

4. Why Some People Almost Always Make Money In The Stock Market

Dlaczego niektórzy ludzie prawie zawsze zarabiają pieniądze na giełdzie

5. 7 Steps To Freedom

7 kroków ku wolności

6. Suppose This Happened On Your Wedding Day!

Wyobraź sobie, że to zdarzyło się na Twoim ślubie!

7. This Is So Powerful That It Is Almost Illegal

To jest tak potężne, że jest niemal nielegalne

8. To People Who Want To Write – But Can’t Get Started

Dla osób, które chcą pisać – ale nie mogą zacząć

9. How I Made A Fortune With A Fool Idea

Jak zarobiłem fortunę na …

10. The Child Who Won The Heart Of All

Dziecko, które podbiło serca wszystkich

11. For People Who Don’t Have Time For Unimportant Books

Dla ludzi, którzy nie mają czasu dla nieistotnych książek

12. A Startling Fact About Money

Zaskakująca prawda o pieniądzach

13. How To Do Wonders With A Little Land!

Jak zdziałać cuda z odrobiną ziemi!

14. They Laughed When I Sat Down At The Piano But When I Started To Play…

Śmiali się gdy usiadłem do pianina, ale kiedy zacząłem grać…

15. Is The Life Of A Child Worth $1 To You?

Czy życie dziecka jest warte dla Ciebie 1$?

16. Do You Do Any Of These Embarrassing Things?

Czy i Ty robisz jedną z tych zawstydzających rzeczy?

17. Who Else Wants A Screen Star Figure?

Kto jeszcze chce mieć figurę gwiazdy filmowej?

18. How I Improved My Memory In One Evening

Jak poprawiłem swoją pamięć w jeden wieczór

19. What Everybody Should Know About This Stock And Bond Business

Co każdy powinien wiedzieć o biznesie akcji i obligacji

20. Do You Make This Mistakes In English?

Czy i Ty popełniasz te błędy w języku angielskim?

21.  Discover The Fortune That Lies Hidden In Your Salary

Odkryj fortunę, która leży ukryta w Twojej pensji